Program juni-september 2023

19.06.2023 kl. 14:16
Församlingsverksamhet juni – början av september 2023.
Smågruppernas program längst nere på sidan.

JUNI

Söndag 4.6.

11:00 Gudstjänst 
Susanna Lönnqvist talar

Torsdag 8.6.

18:00 Sommarsamling 
hos fam Göran Palmberg, Djäknegatan 6

Söndag 11.6.

18:00 Kvällsgudstjänst
Leif-Göte Björklund talar

Söndag 18.6.

18:00 Kvällsgudstjänst
Leif-Göte Björklund talar

Söndag 25.6. 

18:00 Kvällsgudstjänst
Mayvor Wärn-Rancken talar

JULI

Söndag 2.7.

18:00 Sommarkyrka i Missionskyrkan, Fredsgatan 37
Talare från Missionsförsamlingen

Torsdag 6.7.

18:00 Sommarsamling hos Birgit och Ove Grönqvist, Strandvägen 26 D, Lovisa

Söndag 9.7.

15:00 (Obs! Klockslaget) Sommarkyrka i St Olofs kapell, Hörbergsvägen 15 på Pellinge  ”De vackraste sommarpsalmerna” Elfeteria Apostolidou talar

Söndag 16.7.

18:00 Sommarkyrka i Filadelfia, Nordenskiöldsgatan 22  
Stig Bäcklund talar

Söndag 23.7.

18:00 Sommarkyrka i Metodistkyrkan
Leif-Göte Björklund talar

Söndag 30.7.

18:00 Kvällsgudstjänst
Leif-Göte Björklund talar

AUGUSTI

Söndag 6.8.

18:00 Kvällsgudstjänst med nattvardsfirande 
Leif-Göte Björklund talar

Torsdag 10.8.

18:00 Sommarsamling hos Eva-Maria och Thorolf Priester, Kattfotsvägen 2

Söndag 13.8.

18:00 Kvällsgudstjänst  
Leif-Göte Björklund talar

Söndag 20.8.

18:00 Kvällsgudstjänst
Susanna Lönnqvist talar

Söndag 27.8.

18:00 Kvällsgudstjänst
Birgit Grönqvist talar

SEPTEMBER

Söndag 3.9.                                      

31.8-3.9. Finlands svenska metodistkyrkas  årskonferens i Metodistkyrkan i Karleby

18:00 Evangelisk-luthersk gudstjänst  i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka,              Svartbäcksvägen 29  

Söndag 10.9.

11:00 Höststart i Metodistkyrkan 
Leif-Göte Björklund talar


SOPPLUNCH

onsdagar kl 11-13 (fr.o.m. 16.8.)

STICKCAFE

tisdagar kl 10.00 – 12.00 (fr.o.m. 15.8.)

DAMGRUPPEN AMARYLLIS

tisdagar kl 14:30
13.6., 25.7. och 22.8. träffas hos Kristina Tjäder, Mannerheimg. 23 A 1

CAFE MIRIAM

International Meeting Point One Saturday in the month at 2 p.m. Dates to be announced later