Metodismen i Östnyland
Metodistkyrkan i Östnyland har verksamhet på samma ställen där den började för över 100 år sedan. Det finns tre aktiva, svenska metodistförsamlingar: Borgå, Lovisa och Svartså krets svenska metodistförsamling.

Vi tror att metodistkyrkan har en viktig uppgift att fylla med alla andra församlingar i Östnyland: att göra Jesus Kristus känd som Frälsare i människors liv.

År 1906 grundades Borgå svenska metodistförsamling. Församlingen fick ha sina möten i nykterhetsföreningens lokal, där metodistkyrkan i Borgå fortfarande finns, i hörnet av Mannerheimgatan och Brunnsgatan, i det vackra, gula trähuset.

Den 16 december 1923 invigdes "Betelkyrkan"; församlingen hade köpt huset samma år. År 1927 byggdes pastorsbostaden som en tillbyggnadsdel. Hela huset totalrenoverades 2013-2014. I dag används de äldre delarna av huset till församlingsverksamhet, medan den tillbyggda delen innehåller uthyrda lokaler. 

Borgå svenska metodistförsamling hade i början av 1900-talet haft ett omfattande kretsarbete i Borgå landskommun. Metodistpastorer i Borgå blev inbjudna att hålla gudstjänster och möten på olika platser. Efer några år, närmare bestämt 1929, delades kretsen i Borgå krets och Svartså krets, med Kullo och Tolkis.

Borgå svenska metodistförsamling är en aktiv församling med verksamhet för människor i olika åldrar. Vi samlas till gudstjänst varje söndag. På veckorna samlas man till olika aktiviteter i kyrkan. Missionen ligger församlingen varmt om hjärtat.

Svartså krets svenska metodistförsamling
År 1928 invigdes Svartså kapell och år 1930 Taborkapellet i Kullo. Svartså krets svenska metodistförsamling blev en självständig församling i december 1930. Svartså krets svenska metodistförsamling har kvar Svartså kapell vid Brasasvägen, medan Taborkapellet i Kullo inte längre tillhör församlingen.

I Svartså kapell kapell firar vi gudstjänst en gång i månad. Verksamheten bedrivs även i Tolkis, där man samlats i hemmen i form av vänträffar.

Verksamhetsansvarig för Svartså kapell är Mona Grönroos. Verksamhetsansvarig för Tolkis och Borgå är pastor Leif-Göte Björklund

Hundraårshistorik: Församlingens historik för de första 100 åren 1907-2007 kan du läsa här.

SVARTSÅ:

Här hittar du en kort historik från metodistförsamlingen i Svartsås 80-års jubileum.

Svartså församling 80 år

Då vi 2010 beslöt att fira församlingens 80-års jubileum levde ännu en medlem som varit med från den första tiden Helga Söderqvist. I dag när vi samlas är vi beroende av den dokumentation som finns  kvar.

Jag greps av lusten att sjunga då jag bläddrade igenom de gamla handskrivna strängbandssånghäftena. Ett häfte daterat 1 nov 1934  Signe Rehnströms  häfte  i ett annat häfte är första sången:

”Klippan står fast  på tidens strand Hon reser sig mot himlens rand
Renad hon är och ro beskär
Åt dem sig gömt i klippan där
Somligas hopp står på lös och sandig  mull
Andra sin lit satt  till ära gods och gull
Jag har byggt på klippan som aldrig slås omkull
Jesus min urtidsklippa”

Svartså Söndagsskola och GG 1948 framåt
Första namn Runa Bergman  Inskriven sept. -48. Följande Gun-Lis Grönroos Maj-Britt Lindholm Gunnel Backman Gunvor Lindholm.

Inger Holmström Ulla Vepsäläinen Margareta Lindqvist Bengt Lindholm osv.  

Medlemsbok för  Svartså Epworthförening 1928 -1929 Alltså året innan församlingen bildades .

Första namnet på listan är Dubrovin Sergei inskriven den 9 okt.1928, följande  namn är: Söderqvist Emilia och Saga och Torsten Wickström Signe, det var 20 personer. Man förde bok för varje månad ett streck!!!( betalning)

1932 hittar vi Nyqvist Paul och Signe Ja, Öivind föddes i Kapellet Välkommen!

Lindfors Helga

Bergman Helga inskriven 1934

Karl  o Anna-Lisa  Lindgren  inflyttad från Sverige  1 dec 1941 bortflyttade 1945

Grönroos Anna, Elin och Emil intagna 2 febr. 1944

Hult Sixten  från Karis 1 maj 1945 och Edit Hult från Norge  bortflyttade 1946-47

Svensson Harry och Mary kom 1948-1952

Lars-Olof Larsson 1952

Håkan Ekholm och Helga  1953

Barnen Bengt och Barbro växte upp i Svartså och har många trevliga minnen från den tiden.

Det var stor uppslutning  då man  på höstarna  ordnade basarer, då såldes det kläder som man fått från Amerika bl.a. bakverk och lotteri, man sålde s.k. åror numrerade 1-5

Pastorsfamiljerna som bodde i Kapellet hade inte vatten ut eller in. Det berättas att man tvättade inne kläderna och sköljde vid brunnen. Ofta badade pastorsfamiljen i  skolans  bastu där Ivar Bergman var lärare.

Under Lindgrens tid badades Ann-Lis i rökbastun hos Emil och Elin Grönroos. Hon blev svartare än vad hon var då hon gick in i bastun Man rökte fläsk i bastun Om tyckt julskinka för många i byn.

Svartså Juniorförening 1945
I det gamla häftet  hittar vi protokoll. Handskrivna  prydligt! Den 6 oktober beslöt man att indela föreningen i fyra grupper; två flick- och två pojkgrupper Maj-Britt Andersson och Gunvor Bergman blev ledare för flickgrupperna och Herbert Söderqvist och Thorvald Grönroos  för pojkgrupperna

Medlemsavgiften uppbärs 2 mk per månad! 11 febr. blev Runa Bergman vald till bibliotekarie, sekr. Gunnel Holmström.

Även höstfest  skulle ordnas.  Intressant att mötena började alltid med sång och  avslutades med bön och motto för juniorerna.

Man ordnade Luciafest tog in en ny medlem, Gunvor Bergman. Det var Thor Blomberg som förrättade medlemsintagningen! Följande år fick grupperna egna namn Blåklint och Gullviva för flickorna och Björnarna och Vargarna för pojkarna. Meri Johansson var ordförande. Ja på kvartalsmötet valdes det husmor Anita Grönroos och husmors hjälp Solveig Grönroos. Inkasserare blev Thorvald Grönroos.

1946 i sept. fanns det 8 pojkar och 15 flickor. Mycken aktivitet -ja, helt imponerande. Alla veckor var det program  såsom bibelstudium, inbjudningsafton, frågesport, lägerafton, höstfest, brasafton, missionsafton osv... Sista protokollet  i häftet är daterat till 9 mars 1951 då Runa Bergman var sekreterare.

Ingmar Karlsson pastor under tiden 1956-57 1964-1967

1961 Nu fanns det en Bibelstudiecirkel. Cirkeln leddes av pastor Erik Lundgren.  Även vid dessa sammankomster förde man protokoll. Närvarande var Olof Åkerberg Maj-Britt Lindholm, Solveig Lindholm, Ulla Vepsäläinen, Lars Vepsäläinen, Margareta Lindqvist, Lars-Olof Lindqvist, Gunnar Andersson

Det fanns inte flera anteckningar, så kanske det finns  i något annat häfte.

Karl-August Turpeinen var pastor under tiden 1967-1968
Erik Hellsten var pastor under tiden 1968-1976.
Hans Växby var pastor under tiden 1976-1986. 
Kaija-Riikka Växby var pastor i Borgå och Svartså  under tiden 1987-1989. 1989-XX var  Mayvor Wärn-Rancken pastor i Borgå och Svartså.
1994-1999 på församlingskonferensen nämns Birgit Grönqvist. Hon arbetade i församlingen till 2011.

Axplock ur verksamheten:
Nu fanns  det vänträffar ca 10-12 deltagare.
Verksamheten i kretsen har fortsatt med en gudstjänst per månad.
1992 hade man även regelbundet dagträffar.
Varannan tisdagskväll samlades man till gemenskapskvällar i hemmen.Man ordnade en sommarkonferens med Margot Carlstedt som talare.
Luciafest ordnades av juniorerna.
Man besökte även till Ebbo Kommunalhem och höll sångandakter.

I Tolkis hölls gudstjänst en gång per månad  i Tolkis fanns det juniorer 15 st. Söndagsskolan leddes i Tolkis av Sinikka Söderholm och Ruth Lostedt  i Margareta Lundgrens lillstuga. Det hölls skolandakter i Tolkis och Svartså skolor.

1995 Sommarkonferens i Svartså. Huvudtalare var Erik Hellsten  Möten i Kapellet och i  Kullo två möten kl. 17 och 19. På församlingskonferensen hade man som  mål att göra kapellet mera känt bland befolkningen. I dec. besöktes kapellet av Borgåbladets Lucia. Välbesökt möte.

1996 Verksamheten fortsätter med gemenskapskvällar varje tisdag och symöten varje tisdag. Juniorverksamhet. Församlingsrådsordförande blev Mona Grönroos.

1997  Julgudstjänst i radion på julannandagen. Församlingen inbjöd till kretsdag på våren 98

1998  Kapellet firade 70-års jubileum. Det firades med en välbesökt Sommarkonferens den 15-16 aug. Gemenskapskvällar fortsätter. Junior varje torsdag med Irina Kullberg som är församlingsarbetare. 

1999-2000  Gudstjänster en gång per månad med pastor Mayvor Wärn-Rancken.
2001  Gemenskapskvällar leds av Mona Grönroos. Julotta hölls kl. 6.30
2002  Kullo bönehus såldes 27 nov. 2000
2004  Församlingsrådet leds av Kennet Lönnqvist som är anställd i Borgå 
2005-2004 hölls julmöte den 12 dec, Sånger i advent
2006  Vårfest med inbjudna gäster RoseMaj Malmberg dikt. Runar Nylund predikar.