Program februari - mars 2023

29.01.2023 kl. 19:01

FEBRUARI

Smågruppernas program länst nere på sidan.

Söndag 5.2.
Kyndelsmässodagen

11:00 Gudstjänst med nattvardsfirande, kollekt för församlingsplantering och –utveckling Leif-Göte Björklund talar
16:00 Gudstjänst i Lovisa på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusg.3 Leif-Göte Björklund talar, Birgit Grönqvist medverkar

Söndag 12.2.

11:00 Gudstjänt Susanna Lönnqvist talar

Söndag 19.2.
Fastlagssöndagen

16:00 Kyrkeftermiddag: Fastan, vad är den bra för? Leif-Göte Björklund talar

Onsdag 22.2.
Askonsdagen

18:30 Gudstjänst med nattvardsfirande Leif-Göte Björklund talar

Söndag 26.2.

11:00 Gudstjänst Leif-Göte Björklund talar
15:00 Gudstjänst i Svartsåförsamlingens regi i Borgå metodistkyrka Mona Wilkman, Leif-Göte Björklund

MARS

Söndag 5.3.

11:00 Gudstjänst Susanna Lönnqvist talar

Söndag 12.3.

11:00 Gudstjänst med nattvardsfirande, kollekt för missionsarbetet i Moçambique Leif-Göte Björklund talar
16:00 Gudstjänst i Lovisa på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusg. 3 Leif-Göte Björklund talar, Birgit Grönqvist medverkar

Söndag 19.3.

16:00 Kyrkeftermiddag Leif-Göte Björklund talar

Söndag 26.3.
Marie bebådelsedagen

11:00 Gudstjänst Leif-Göte Björklund talar
15:00 Gudstjänst i Svartsåförsamlingens regi i Borgå metodistkyrka, Leif-Göte Björklund, Mona Wilkman

APRIL

Söndag 2.4.
Palmsöndagen

11:00 Gudstjänst med kollekt för MKU Susanna Lönnqvist talar
16:00 Gudstjänst i Lovisa på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusg. 3 Birgit Grönqvist talar

Smågrupper

SOPPLUNCH
onsdagar kl 11-13

STICKCAFÉ
alla tisdagar kl 10 – 12

DAMGRUPPEN AMARYLLIS
en tisdag i månaden kl 14.30
21.2., 21.3. och 18.4.

BIBELTRÄFFEN I LOVISA
en torsdag i månaden kl 14.00
16.2., 16.3. och 13.4.