Program maj-juni 2022

12.05.2022 kl. 13:23

MAJ

Söndag 15.5.

18:00 Kvällsgudstjänst, Leif-Göte Björklund predikar

Lördag 21.5.

Utfärdsdag till Ingå, för information kontakta Mervi Palmberg tel 0400-458048

Torsdag 26.5. – Kristi himmelsfärdsdag –

15:00 Gudstjänst i Svartså kapell, Brasasvägen 30, Mona Wilkman m.fl.

Söndag 29.5.

18:00 Kvällsgudstjänst, Leif-Göte Björklund predikar  

JUNI

Söndag 5.6. – Pingstdagen –

18:00 Kvällsgudstjänst med nattvardsfirande, Leif-Göte Björklund predikar

Söndag 12.6.

18:00 Kvällsgudstjänst, Leif-Göte Björklund predikar

Onsdag 15.6.

18:30 Sommarsamling hos familjen Göran Palmberg, Djäknegatan 6

Söndag 19.6.

18:00 Kvällsgudstjänst, Birgit Grönqvist predikar

Söndag 26.6.

18:00 Kvällsgudstjänst, Mayvor Wärn-Rancken predikar

 

Stickcafé tisdagarna i maj månad och på nytt fr.o.m. 16.8. kl 10:00 – 12:00.

Amaryllisgruppen träffas hemma hos Kristina Tjäder tisdagarna 14.6., 19.7. och 16.8. kl 14:30.

Sopplunchservering fram till och med 17.6. och på nytt fr.o.m. onsdagen 17.8. kl 11:00 – 13:00.

Cafe Miriam invandrarcafé lördagarna 4.6., 11.6. och 18.6. kl 13:00 – 16:00.