Tidens gång

time flies

”Herre, så länge människan funnits har du varit vår tillflykt! Innan bergen skapades, innan jorden formades, fanns du, Gud, utan början och utan slut. Du talar och människan blir åter jord. Tusen år är för dig bara som gårdagen! Ja, de är som en enda timme! Vi sveper fram på tidens vågor, lika snabbt som en rasande flod, och vi försvinner lika snabbt som en dröm när man vaknar...Lär oss att räkna våra dagar, och lär oss förstå hur korta de är. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt”
En bön av gudsmannen Mose ur Psalm 90

Förbön för församlingen

Paulus uppmanar i Kolosserbrevet 1:3-12 oss till förbön.
I min ”Handbok för Livet”- bibelversion oss att be så här:

1 Tacka Gud för deras tro och nya liv.
2 Be att Gud hjälper dem förstå vad han vill med deras liv.
3 Be att Gud ger en djup andlig visdom.
4 Be att Gud hjälper dem att leva för honom.
5 Be att Gud ger dem mer kunskap om honom.
6 Be att Gud ger dem styrka att härda ut.
7 Be att Gud fyller dem med glädje, kraft och tacksamhet.

Mayvor Wärn-Rancken