Vägens folk

Jag körde på motorvägen, destinationen var Lovisa. Det är mycket vägbygge på gång längs denna motorväg och många skyltar hur man skall ta sej till olika platser. Jag hade vår navigator med namnet Astrid som vägvisare, och med en artig rikssvensk accent ledde damrösten mej på vägen. Rösten sade att jag måste köra åt höger, men jag reagerade för sent. Vägavsnittet mot Lovisa hade förändrats så pass mycket att jag missade skylten till Lovisa. Jag måste lyssna på Astrid extra noga för att hitta tillbaka till Lovisa.

September och oktober

388px-UMC_cross.PNG

September
Söndag 1.9
Kl 18.00 undervisning, bön och nattvard, Mayvor Wärn-Rancken. Helena Priester och Sandra Peltonen.

Måndag 2.9
18.30 kyrkan öppen för bön och förbön, Tuovi Hahto och Mayvor Wärn-Rancken

Söndag 8.8
11.00 gudstjänst, Birgit Grönqvist och Eva-Maria Priester

Måndag 9.9
19.00 tvåspråkig bön för Borgå i Missionskyrkan, Fredsg.37

Söndag 15.9
11.00 gudstjänst, predikan av Nanna Rosengård, Mayvor Wärn-Rancken
Info om hennes arbete från Sydafrika och Grekland. Sång av Nanna samt sånggruppen Gloria.Info om församlingens höststart. Kyrklunch.

Tidens gång

time flies

”Herre, så länge människan funnits har du varit vår tillflykt! Innan bergen skapades, innan jorden formades, fanns du, Gud, utan början och utan slut. Du talar och människan blir åter jord. Tusen år är för dig bara som gårdagen! Ja, de är som en enda timme! Vi sveper fram på tidens vågor, lika snabbt som en rasande flod, och vi försvinner lika snabbt som en dröm när man vaknar...Lär oss att räkna våra dagar, och lär oss förstå hur korta de är. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt”
En bön av gudsmannen Mose ur Psalm 90

Förbön för församlingen

Paulus uppmanar i Kolosserbrevet 1:3-12 oss till förbön.
I min ”Handbok för Livet”- bibelversion oss att be så här:

1 Tacka Gud för deras tro och nya liv.
2 Be att Gud hjälper dem förstå vad han vill med deras liv.
3 Be att Gud ger en djup andlig visdom.
4 Be att Gud hjälper dem att leva för honom.
5 Be att Gud ger dem mer kunskap om honom.
6 Be att Gud ger dem styrka att härda ut.
7 Be att Gud fyller dem med glädje, kraft och tacksamhet.

Mayvor Wärn-Rancken