Ljus i mörkret

Ljus i mörkret är temat för januari och februari. Vi går igenom Andens frukter. Ämnena tas upp under veckans samlingar. Grejen är att vi skall hålla oss nära Jesus. Anderna frukter växer fram genom vårt liv med Honom.
Paulus skriver i Gal 5:22 om Andens frukter: " Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning."
Om hela min vilja är att bli lik Jesus så vill jag underordna mig Guds vilja. Alla Andens frukter i mitt liv är en följd av mitt umgänge med Jesus.

JANUARI-FEBRUARI 2015

Januari
Torsdag 1.1-Nyårsdagen
11.00 Om kärlek. Nattvard, Mayvor Wärn-Rancken

Tisdag 6.1 -Trettondagen
16.00 Om glädje. Atenmission i ord och bild, Birgit Grönqvist. Andakt av Tuovi Hahto. Kollekt till Kenya.

Söndag 11.1
11.00 Om frid. Mayvor Wärn-Rancken predikar
Söndagsskola. Sundayschool.

Onsdag 14.1
10-12 Stickcafe
18.30 Kom och be, Helena Priester och Tuovi Hahto

Söndag 18.1
11.00 Om tålamod. Birgit Grönqvist predikar. Eva-Maria Priester.
Söndagsskola. Sundayschool.

Onsdag 21.1
10-12 Stickcafe
19.00 Tvåspråkig bön i helluntaiseurakunta

Söndag 25.1

Julgåva

Snart är det jul. Julen märks redan i butikernas utbud av varor. Redan nu, då marken ännu är täckt av löv och termometern visar +12 värmegrader, dyker en och annan jultomte upp på butikens hyllor. Deras röda tomteluvor piggar upp oss i höstmörkret.
Vårt postkontor här i Borgå började sälja julkalendrar redan i början av oktober.
Samhället förbereder sig i god tid inför en kristendomens största helger, julen. Hur är det med oss?

Gud gav till oss människor sin största gåva, sin egen Son. Johannes skriver:

NOVEMBER-DECEMBER 2014

Borgå svenska metodistförsamling
Församlingsblad för november - december 2014

November
Fredag 7.11
17.30 För kropp och själ."Rätten att vara älskad. " Måltidsgemenskap och andakt.
Mayvor Wärn-Rancken, Nirja Dhungana. Söndagsskola.
For body and soul. Sundayschool.

Onsdag 12.11
19.00 Tvåspråkig bön i Metodistkyrkan. Eva-Maria Priester, Mayvor Wärn-Rancken

Lördag 15.11
15.00 Församlingsmöte. Budget 2015, drömmar och planer för framtiden. Kollekt till församlingen.

Söndag 16.11

Stenar som rullas bort

Jag har i sommar grävt i vårt trädgårdsland för att ta bort ogräs, så att jag får odlingsmark. Det har varit ett tungt arbete i hettan. Det som jag har hittat under jordytan är en massa stenar De har varit både stora och små. Jag funderade länge på vad jag skulle göra med alla dessa stenar, till sist placerade jag dem i rader runt huset.

SEPTEMBER-OKTOBER 2014

Sönd 14.9
11.00 "Andens regn", club Ariel ansvarar. Kollekt till teologisk utbildning

Onsdag 17.9
18.30 Kom och be, Mayvor och Eva-Maria

Söndag 21.9
Kl 11.00 "Öppna dörrar", Mayvor Wärn-Rancken predikar. Tuovi Hahto leder. Musik:Irina Kullberg. Söndagsskolan startar. Sundayschool starts.
Kyrkkaffe

Onsdag 24.9
18.30 Kom och be, Tuovi och Eva-Maria

Söndag 28.9
18.00 "För kropp och själ"," For body and soul"
Helena Priester och Zsa Zsa Africa Heinonen med huddlegruppen. Kaffekollekten går till Knowledge, Zimbabwe.

Oktober

Onsdag 1.10
18.30 Kom och be, Mayvor och Mervi

JUNI, JULI, AUGUSTI, SEPTEMBER

388px-UMC_cross.PNG

JUNI

Onsdag 18.6
18.30 Kom och be, Mayvor Wärn-Rancken och Eva-Maria Priester

Söndag 22.6
18.00 Samling med picknick i Kokon, Mayvor håller andakt. Ta med egen matkorg. Väderreservation. Vid regn i kyrkan. Gemensam avfärd från kyrkan 17.45. (ta med spel: mölkky, bollar mm)

Måndag 23.6 Visionsmöte hos Reppi Rehnberg, Bäckgatan 2D16
15.00 Församlingsrådet samlas.

Onsdag 25.6
14.00 Sommarsamling, hos Birgit och Ove Grönqvist,
Strandvägen 26D, Lovisa. Mayvor leder. Start från kyrkan 13.20

Söndag 29.6

MAJ-JUNI

388px-UMC_cross.PNG

Söndag 4.5
11.00 Gud som förälder, nattvard. Erik Hellsten och Tuovi Hahto.
Obs. 17.00 Homeblessing at Nirja and Suraj. Hemmets välsignelse och kyrkkaffe hos Nirja och Suraj. Start från kyrkan 16.45, start from the church 4.45 pm. (kaffekollekt till vårt fadderbarn i Zimbabwe)

Måndag 5.5
18.30-19.45 Vad tror vi på? Varför metodist? Ingen förhandsanmälan.
Mayvor Wärn-Rancken

Onsdag 7.5
19.00 tvåspråkig bön i Missionskyrkan

Söndag 11.5
11.00 Andligt föräldraskap. Stanley Kongari från Jakobstad, Mayvor Wärn-Rancken

Måndag 12.5

Tro och mod

Johannes skrev sitt brev till andra generationens kristna. Han var "av den gamla stammen" , den lärjunge som hade sett och hört Jesus. Brevet är skrivet i Efesos (ca 85-90 e.Kr) före Johannes landsförvisning till Patmos.
Johannes ville med sitt brev hjälpa andra generationens kristna att hålla fast vid Kristus, växa i äkta kärlek och att vandra i ljuset, 1 Johannes 1:1-4. Johannes ville också påminna lärjungarna om vem Jesus är och hur man kan leva i Jesu efterföljelse.

MARS-APRIL 2014

time flies

MARS
Söndag 2.3
Fastlagssöndagen
11.00 Guds rike — nattvard, Birgit Grönqvist.
Måndag 3.3
19.00 Tvåspråkig bön i Lutherska kyrkan.
Söndag 9.3
11.00 Guds rike i er, Mayvor Wärn-Rancken.
Söndagsskola.
Söndag 16.3
10.00 Personalkomitteen samlas.
11.00 Guds rike i samhället, df Pasi Runonen predikar,
Mayvor Wärn-Rancken.
Missionskollekt. Servering.
12.30 Församlingskonferens för Borgå, Svartså
och Lovisa.
Onsdag 19.3
18.30 Bön och förbön i kyrkan, Mayvor Wärn-
Rancken och Tuovi Hahto.
Söndag 23.3
Marie bebådelsedag
11.00 Guds rike i Marias liv, Tuovi Hahto.
Söndagsskola.