Program januari - mars 2020

Gruppernas aktiviteter finns längst ner på sidan

JANUARI

Söndag 19.1.
11.00 Gudstjänst Leif-Göte Björklund predikar
15.00 Gudstjänst i Svartså kapell, Brasasvägen 30
Leif-Göte Björklund och Mona Wilkman

Onsdag 22.1.
18.30 Kom och be

Vinterdagarna i Borgå fre-sö 24-26.1.2020 i Filadelfia, Nordenskiöldsg. 22
BÖN FÖR STAD OCH LAND

Fredag 24.1.
19.00 Kvällsmöte
Lars Enarson talar, Roger Andersson medverkar

Lördag 25.1.
10.00 Ledarsamling
14.00 och 18.00 Offentliga möten
Lars Enarson talar, L-G Björklund medverkar i kvällsmötet

Söndag 26.1.
11.00 Frikyrkoförsamlingarnas gemensamma gudstjänst i Filadelfia
Lars Enarson talar, Kenneth Witick leder

Onsdag 29.1.
18.30 Kom och be

FEBRUARI

Söndag 2.2.
Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med nattvardsfirande
Leif-Göte Björklund talar, ollektinsamling för församlingsplanering och utåtriktat arbete inom kyrkan

Onsdag 5.2.
18.30 Kom och be

Söndag 9.2.
16.00 Träffpunkten – Meeting Point (engelskspråkig samling)
Tema: Hur är det att leva som troende muslim i Borgå?
Gäst: Youssef Edahbi

Onsdag 12.2.
18.30 Kom och be

Söndag 16.2.
11.00 Gudstjänst
Leif-Göte Björklund predikar
15.00 Gudstjänst i Svartså kapell, Brasasvägen 30
Leif-Göte Björklund och Mona Wilkman, födelsedagskaffe

Onsdag 19.2.
18.30 Kom och be

Söndag 23.2.
Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst
Monica Lundgren predikar

Onsdag 26.2.
Askonsdagen
18.30 Gudstjänst med bön och nattvardsfirande
Leif-Göte Björklund talar

MARS

Söndag 1.3.
11.00 Gudstjänst
Leif-Göte Björklund predikar, kollektinsamling för missionen

Onsdag 4.3.
18.30 Kom och be

Söndag 8.3.
13.00 Kvinnodagslunch
Rea Holmberg talar
Anmälan om deltagande (12,- euro) senast onsdag 4.3. till Mervi Palmberg (040-0458048)

Onsdag 11.3.
18.30 Kom och be

Söndag 15.3.
11.00 Gudstjänst
Leif-Göte Björklund predikar
15.00 Gudstjänst i Svartså kapell, Brasasvägen 30
Mona Wilkman m.fl.

Söndag 22.3.
Marie bebådelsedag
11.00 Gudstjänst
Birgit Grönqvist predikar

Onsdag 25.3.
18.30 Kom och be

Söndag 29.3.
11.00 Gudstjänst
Leif-Göte Björklund predikar

***************************************

SOPPLUNCH
onsdagar kl 11-13
(obs! INTE onsdag 18.3.)

CLUB ARIEL
möte för män
söndagar kl 18.00
26.1., 16.2. och 8.3.

STICKCAFÉ
alla tisdagar kl 10 – 12

DAMGRUPPEN AMARYLLIS
måndagar kl 14.30 27.1., 24.2. och 23.3.
hos Kristina Tjäder, Mannerheimg. 23 A 1

CAFE MIRIAM
International Meeting Point
Saturdays at 2 p.m.

MÅ BRA PÅ ÄLDRE DAR
varannan tisdag (jämna veckor) kl 13.00