Program sommaren 2019

En hyllning till sommarens Skapare

Klicka på Läs mer för att öppna programmet!

Skön är den jord du, Herre, gav Till hem åt mänskors släkten.
Hur glittrar ej det fria hav I sommarmorgonväkten!
Så djup som det din kärlek är, Som det din nåd går vida.
Det vittne om din allmakt bär, När storm och böljor strida.

Ja, fager, Herre, är den jord Du oss till boning givit.
Din mildhets bud, din kärleks ord På varje blad du skrivit.
Så gör vår ande ödmjuk, vis Och våra tankar fromma,
Att ljuvt en gång ditt paradis Må för vårt öga blomma.

                           Jacob Tegengren 1922

JUNI

Onsdag 12.6.
18.30 Sommarsamling vid Svartså kapell, Brasasv. 30
Mona Wilkman, Leif-Göte Björklund

Söndag 16.6.
18.00 Kvällsgudstjänst med nattvardsfirande
Leif-Göte Björklund predikar

Fredag 21.6.
15.00 Midsommarafton hos Åkerbergs på Pellinge
Anmälningslista i kyrkan, ev. grillmat medtages
Kollekt för missionen i Zimbabwe
Obs! Start kl 14 från Brunnsg. 31

Söndag 23.6.
18.00 Kvällsgudstjänst
Monica Lundgren predikar

Onsdag 26.6.
18.30 Sommarsamling hos Mervi och Göran Palmberg, Djäkneg. 6

Fredag till söndag 28-30.6.
Avslutningsfest på Jumijärvi lägergård, Jämsä

Söndag 30.6.
16.00 Cafégudstjänst i Filadelfia, Nordenskiöldsg. 22, tillsammans med andra frikyrkoförsamlingar
Runar Nylund talar

JULI

Lördag 6.7.
15.00 Sommarsamling hos Marjatta och Erik Hellgren i Ingå
Obs! Start kl 13.30 från Brunnsg. 31

Söndag 7.7.
18.00 Sommarkyrka i Filadelfia
Pingstförsamlingen ordnar predikant

Onsdag 10.7.
18.30 Sommarsamling hos Eva-Maria och Thorolf Priester, Kattfotsv. 2

Söndag 14.7.
18.00 Sommarkyrka i Metodistkyrkan
Leif-Göte Björklund predikar

Lördag 20.7.
14.00 Sommarsamling hos Sinikka och Martti Söderholm på Fårnäsbacka, Fårnäsv. 12
Obs! Start kl 13.30 från Brunnsg. 31

Söndag 21.7.
10.00 Sommarkyrka i Emsalö kapell, Emsalövägen 853
Domkyrkoförsamlingen ordnar predikant

Lördag 27.7.
14.00 Sommarsamling hos Birgit och Ove Grönqvist, Strandv. 26 D, Lovisa
Obs! Start kl 13.15 från Brunnsg. 31

Söndag 28.7.
18.00 Sommarkyrka i Missionskyrkan, Fredsg. 37
Missionsförsamlingen ordnar predikant

AUGUSTI

Söndag 4.8.
18.00 Kvällsgudstjänst
Monica Lundgren predikar

Onsdag 7.8.
18.00 Gravgårdsvandring med Sinikka Söderholm som ciceron
Vid eventuell dålig väderlek sommarsamling i Metodistkyrkan i stället

Söndag 11.8.
18.00 Sommargudstjänst
Birgit Grönqvist predikar

Onsdag 14.8.
18.30 Sommarsamling med italienska förtecken hos fam Mats Blomberg, Mannerheimg. 52

Söndag 18.8.
18.00 Kvällsgudstjänst med nattvardsfirande
Leif-Göte Björklund predikar

Söndag 25.8.
18.00 Kvällsgudstjänst
Anna Salmensaari predikar, Leif-Göte Björklund leder

SEPTEMBER

Söndag 1.9.
11.00 Samlingssöndagens gudstjänst
Leif-Göte Björklund predikar