Program maj-juni 2019

Gruppernas aktiviteter finns längst ner på sidan

Onsdag 1.5.
12.00 - 14.00 ”Öppet hus vid brunnen”
Matservering, försäljningsbord, vi sjunger vårens sånger

Söndag 5.5.
11.00 Gudstjänst,
Leif-Göte Björklund predikar

Onsdag 8.5.
18.30 Kom och be

Söndag 12.5.
11.00 Gudstjänst,
Birgit Grönqvist predikar

Söndag 19.5.
11.00 Gudstjänst med nattvardsfirande,
Leif-Göte Björklund predikar

Torsdag 23.5. - Fredag 24.5.
Kyrkan öppen för andakt och bön kl 12 torsdag - kl 12 fredag.

Lördag 25.5.
16.00 International Springtime Celebration,
Taina Valkeavirta m.fl.

Söndag 26.5.
16.00 Förbönsgudstjänst,
Leif-Göte Björklund talar

JUNI

Söndag 2.6.
11.00 Gudstjänst, Birgit Grönqvist predikar

Söndag 9.6.
Pingstdagen
Ingen gudstjänst i Borgå,
årskonferens i Metodistkyrkan i Vasa

Onsdag 12.6.
18.30 Sommarsamling vid Svartså kapell,
Mona Wilkman, Leif-Göte Björklund m.fl. medverkar

Grupper

STICKCAFÉ
alla onsdagar kl 10 – 12 till och med 22.5.

CLUB ARIEL
möte för män, söndagar, 14.4. och 5.5., kl 18

DAMGRUPPEN AMARYLLIS
måndagar, 29.4. och 27.5., kl 14.30 hos Kristina Tjäder, Mannerheimg. 23 A 1

SOPPLUNCH
alla tisdagar kl 11-13 till och med 7.5. (men ej 30.4.)

MÅ BRA PÅ ÄLDRE DAR
varannan torsdag, 4.4., 18.4., 2.5. och 16.5., kl 12 i kyrkan

CAFE MIRIAM
International Meeting Point Saturdays at 2 p.m. until the end of May (not on May 4th)