Fastetiden – en möjlighet

Fastetiden infaller i år helt inom månaderna februari och mars, den inleds med askonsdagen redan den 10 februari och avslutas med påsklördagen den 26 mars. Jesus inledde sin aktiva gärning som förkunnare av Guds rike bland människorna, innan han samlade lärjungarna kring sig, genom att vistas fyrtio dagar ute i öknen under fasta och bön ledd av den helige Ande. Även vi gör klokt i att inför nya skeden i våra personliga liv eller nya skeenden i vårt församlingsliv avsätta särskilda perioder för mer intensiv bön.

I vår församling kommer därför fastetiden i år att bli en särskilt avsatt tid för bön. Vi samlas i stort sett varje tisdagskväll till bön kl 18.30, fredagen den 11 mars håller vi ett bönedygn ”åtta till åtta” och predikoteman i gudstjänsterna kommer att handla om bön. Varför är bönen nödvändig? Vem är bedjaren? Hur bör man be? Vad skall vi be? När är det lämpligt att be? Det här är frågor som kommer att få belysning under gudstjänsterna under fastetiden i vår.

Låt oss ta vara på den möjlighet till reflektion och andlig fördjupning som fastetiden erbjuder oss!

Leif-Göte Björklund