På väg mot nya utmaningar

Metodistkyrkans ledning har utnämnt mig till att verka i Borgå, Lovisa och Svartså från och med början av den här höstterminen. Detta för med sig en hel del förändringar för mig personligen och innebär helt nya utmaningar. Kanske kommer det även att betyda nya saker för de berörda församlingarna och församlingarnas medlemmar.
Det är sällan enkelt med omställningar och att möta nya utmaningar. Men vi får tillsammans vara förvissade om att Herren själv går med oss hela tiden. Han vill att vi skall vara på väg, Guds folk är vandringsfolket. Att vara på väg innebär att hela tiden se nya saker, ta emot nya intryck och göra nya erfarenheter.
Herren Jesus Kristus kommer att hjälpa oss att upptäcka mer av hans kärlek, uppleva mer av hans nåd och förundras över Guds storslagenhet under tid som ligger framför oss.

Leif-Göte Björklund