​Vi ber till Gud

Bönen var viktig för Jesus. Han gick ibland bort från vardagens ofta påfrestande arbete med många människor omkring sig, för att stilla sig och tala med sin himmelske far. En dag i Kapernaum hade han undervisat i synagogan och drivit ut en oren ande. När han efteråt kom hem till Simons och Andreas hus befriade han Simons svärmor från feber och på kvällen botade han många som led av olika slags sjukdomar och drev ut många onda andar. Tidigt följande morgon medan det var mörkt, steg han upp och gick till en enslig plats och bad där (Mark 1:21-35).
Jesus lyssnade också på vad Gud hade att säga till honom. Vid ett tillfälle sade han till de människorsom han talade med: "Han som har sänt mig är trovärdig, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen" (Joh 8:26).
Jesus undervisade om bön och uppmanade till bön. I bönen Fader Vår lärde Jesus sina lärjungar hur de skulle be. Vi läser om det både i Matteus evangelium och i Lukas evangelium (Luk 11:1-4). Om bönen var viktig för Jesus och hans lärjungar, borde bönen vara viktig också för oss nutida lärjungar. Vi ber till Gud är temat för undervisningen under våren. Vi i gudstjänstteamet har låtit bönen Fader vår inspirera oss till många av de olika gudstjänsternas rubriker.
Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.
​Matt 6:9–13
Nya Testamentet på vår tids språk, av David Hedegård.
Birgit Grönqvist