Ljus i mörkret

Ljus i mörkret är temat för januari och februari. Vi går igenom Andens frukter. Ämnena tas upp under veckans samlingar. Grejen är att vi skall hålla oss nära Jesus. Anderna frukter växer fram genom vårt liv med Honom.
Paulus skriver i Gal 5:22 om Andens frukter: " Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning."
Om hela min vilja är att bli lik Jesus så vill jag underordna mig Guds vilja. Alla Andens frukter i mitt liv är en följd av mitt umgänge med Jesus.

Den här vägen är inte enkel. I vardagen prövas mitt sätt att vara en Jesu lärjunge. Det händer lätt att jag blir arg och sur på min medmänniska hos min familj, på min arbetsplats, bland mina vänner och i församlingen. Där olika slags gemenskaper finns uppstår det alltid problem. Men jag har fått en fri vilja att välja hur jag beter mig. Det är du och jag som skapar en atmosfär i en gemenskap. Det är ditt och mitt beteende som påverkar de övriga i min och din omgivning.
Andens frukter påminner oss om Guds karaktär. Gud vill att vi skall få del av Hans karaktär, som sedan påverkar våra val och våra liv i vardagen.
I Johannes 15:4-5 säger Jesus till sina lärjungar:" Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra."
Ingen människa är perfekt och alla människor är bristfälliga. Det är hälsosamt för oss att se på oss själva ur Andens frukt- perspektiv. Vilka av dessa karaktärsdrag behöver utvecklas i mitt umgänge med Jesus? Guds Ande kommer att visa oss vägen om vi är villiga att se på våra liv med Jesu ögon.

Mayvor Wärn-Rancken