Stenar som rullas bort

Jag har i sommar grävt i vårt trädgårdsland för att ta bort ogräs, så att jag får odlingsmark. Det har varit ett tungt arbete i hettan. Det som jag har hittat under jordytan är en massa stenar De har varit både stora och små. Jag funderade länge på vad jag skulle göra med alla dessa stenar, till sist placerade jag dem i rader runt huset.
Då jag deltog i en tyst retreat i sommar, tänkte jag på dessa stenar. Någon gång kan stenarna symbolisera hinder i vägen eller bördor vi bär på. I Bibeln hade den stora stenen framför Jesu grav förflyttats bort, då kvinnorna på en tidig söndagsmorgon undrade, vem som kan hjälpa dem att rulla bort den tunga stenen. Någon gång behöver vi som Jesu lärjungar sätta sökarljuset på en del av våra hinder: negativ gudsbild, fromhetsmönster, oklarhet i vårt lärjungaskap, vårt böneliv osv.

Jesus fanns inte i graven, Han uppenbarade sig för kvinnorna där de stod. På samma sätt är det med oss. Vi ser kanske bara alla hinder, alla stenar på vägen. Vi ser inte tydligt att stenarna kan rullas bort. Jesus vill hjälpa oss med vår gudsbild, därför att Han är sann Gud och sann människa. Han vill ge oss liv istället för fromhetsövningar, Han kan hjälpa oss i efterföljelse och att få ett fantastiskt böneliv.
Ingatius av Loyola skrev i ett brev 18 juli 1556
"När man är upptagen är det nödvändigt att prioritera och ägna sig åt det viktigaste, nämligen det som är till större tjänst för Gud; det som är till större andlig nytta för medmänniskan; samt det som är mer fullkomligt och till det allmännas bästa. För detta ändamål är det dessutom till stor hjälp att reservera tid för att besinna sig..."
Mayvor Wärn-Rancken
Borgå