SEPTEMBER-OKTOBER 2014

Sönd 14.9
11.00 "Andens regn", club Ariel ansvarar. Kollekt till teologisk utbildning

Onsdag 17.9
18.30 Kom och be, Mayvor och Eva-Maria

Söndag 21.9
Kl 11.00 "Öppna dörrar", Mayvor Wärn-Rancken predikar. Tuovi Hahto leder. Musik:Irina Kullberg. Söndagsskolan startar. Sundayschool starts.
Kyrkkaffe

Onsdag 24.9
18.30 Kom och be, Tuovi och Eva-Maria

Söndag 28.9
18.00 "För kropp och själ"," For body and soul"
Helena Priester och Zsa Zsa Africa Heinonen med huddlegruppen. Kaffekollekten går till Knowledge, Zimbabwe.

Oktober

Onsdag 1.10
18.30 Kom och be, Mayvor och Mervi

Söndag 5.10
11.00 "Rättvisa". Nattvard. Mayvor predikar. Söndagsskola. Sundayschool. Musik: Birgit Grönqvist.
Efteråt Annika Carlsens 50-års kaffe.

Onsdag 8.10
19.00 Tvåspråkig bön i Frälsningsarmen

Söndag 12.10
11.00 "Barmbärtighet", missionsteamet ansvarar. Missionskollekt till Kambodja.

Onsdag 15.10
18.00 Församlingsrådet samlas hos Reppi

Söndag 19.10
14.00 Fest i kyrkan. Vi firar vår nyrenoverade kyrka. Mayvor m.fl
Rejoiceparty in the church. Musik: Irina Kullberg och Ellen Grönlund.

Onsdag 22.10
18.30 Kom och be, Tuovi

Söndag 26.10
18.00 För kropp och själ. Brunchgemenskap i kyrkan. Andakt. Knytkalas/potlock.
Söndagsskola. Sundayschool.

14.00 Borgå nykterhetsföreningsfest, 130 år i kyrkan

November
Lördag 1.11 - Alla helgons dag
11.00 "Om livets helighet och dödens värdighet", Mayvor predikar. Nattvard. Kollekt till baltiska pastorslöner

Onsdag 5.11
18.30 Kom och be, Mayvor