MAJ-JUNI

388px-UMC_cross.PNG

Söndag 4.5
11.00 Gud som förälder, nattvard. Erik Hellsten och Tuovi Hahto.
Obs. 17.00 Homeblessing at Nirja and Suraj. Hemmets välsignelse och kyrkkaffe hos Nirja och Suraj. Start från kyrkan 16.45, start from the church 4.45 pm. (kaffekollekt till vårt fadderbarn i Zimbabwe)

Måndag 5.5
18.30-19.45 Vad tror vi på? Varför metodist? Ingen förhandsanmälan.
Mayvor Wärn-Rancken

Onsdag 7.5
19.00 tvåspråkig bön i Missionskyrkan

Söndag 11.5
11.00 Andligt föräldraskap. Stanley Kongari från Jakobstad, Mayvor Wärn-Rancken

Måndag 12.5
18.30-19.45 Vad tror vi på? Varför metodist? Ingen förhandsanmälan.
Mayvor Wärn-Rancken

Söndag 18.5
11.00 Inspirerad av drömmar Mayvor Wärn-Rancken,
Ekkas födelsedagskaffe.

Onsdag 21.5
18.30 Kom och be med oss, Mayvor och Helena

Söndag 25.5
11.00 Nya ambitioner, Birgit Grönqvist och Mayvor Wärn-Rancken. Bibelutdelning Benjamin Peltonen. Kaffekollekt till söndagsskolan i Borgå.
Församlingsmöte. Tema : min drömkyrka. Hur tänker vi att vår byggnad kan vara till välsignelse för borgåborna? Vad drömmer vi om? Monica Lundgren från AVU berättar om visions-och strategiarbetet.

Juni
Söndag 1.6
18.00 Att våga möjligheten, nattvard. Mayvor Wärn-Rancken

4-8.6 årskonferens i Karleby

Torsdag 12.6
18.30 För en ny generation-vad fick vi med oss från Årskonferensen?

Söndag 15.6
18.00 En tresidig Gud -om treenigheten, Mayvor Wärn-Rancken

Torsdag 19.6
18.30 Kom och be, Mayvor