Tro och mod

Johannes skrev sitt brev till andra generationens kristna. Han var "av den gamla stammen" , den lärjunge som hade sett och hört Jesus. Brevet är skrivet i Efesos (ca 85-90 e.Kr) före Johannes landsförvisning till Patmos.
Johannes ville med sitt brev hjälpa andra generationens kristna att hålla fast vid Kristus, växa i äkta kärlek och att vandra i ljuset, 1 Johannes 1:1-4. Johannes ville också påminna lärjungarna om vem Jesus är och hur man kan leva i Jesu efterföljelse.
Finska missionssällskapets tidning "Mission" hade en artikel om tro och förkunnelse 1/2014. Artikeln vill påminna oss om samma sak som Johannes skriver om i sitt brev. I artikeln lyfts det fram vilka fyra aspekter de kristna behöver stå för och låta genomsyra det kristna livet. Jag har fritt citerat denna artikel, då jag tyckte att det är så viktiga aspekter. Naim Said undervisar om dessa aspekter:
1. Nådens budskap
"Vi skall bemöta varje människa med samma nåd som vi själva blivit bemötta med av Herren Jesus Kristus. Kyrkan skall inte favorisera någon på grund av trostillhörighet eller samhällsklass. Nådens budskap får ett verkligt och synligt vittnesbörd i de troendes liv."
2. En kärleksfull Gud
"Vi skall frimodigt förkunna och stå för tron på Gud som en personlig och kärleksfull Far. Gud har kommit till oss i sin Son Jesus Kristus och längtar efter att ha en personlig relation med oss."
3. Den helige Andes utrustning
"Vi skall frimodigt leva i den helige Andes kraft. Den helige Ande utrustar de kristna i den kallelse de har."
4. Det eviga livet
"Vi får frimodigt äga och förkunna hoppet om det eviga livet. Vi kan äga visshet om det eviga livet, inte på grund av vår präktighet, utan för Jesu skull."

"Vi skriver till er om Ordet som ger liv. Han fanns till redan i tidens början, och vi har hört honom. Vi har sett honom med våra egna ögon och tagit i honom med våra händer. Han som ger liv har visat sig, och vi har sett honom. Det är det vi vittnar om. Vi berättar för er om honom som är det eviga livet, om honom som var hos Fadern och sedan visade sig för oss. Ja, det vi har sett och hört berättar vi för er, så att också ni kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och med hans son, Jesus Kristus." Johannes

Mayvor Wärn-Rancken