MARS-APRIL 2014

time flies

MARS
Söndag 2.3
Fastlagssöndagen
11.00 Guds rike — nattvard, Birgit Grönqvist.
Måndag 3.3
19.00 Tvåspråkig bön i Lutherska kyrkan.
Söndag 9.3
11.00 Guds rike i er, Mayvor Wärn-Rancken.
Söndagsskola.
Söndag 16.3
10.00 Personalkomitteen samlas.
11.00 Guds rike i samhället, df Pasi Runonen predikar,
Mayvor Wärn-Rancken.
Missionskollekt. Servering.
12.30 Församlingskonferens för Borgå, Svartså
och Lovisa.
Onsdag 19.3
18.30 Bön och förbön i kyrkan, Mayvor Wärn-
Rancken och Tuovi Hahto.
Söndag 23.3
Marie bebådelsedag
11.00 Guds rike i Marias liv, Tuovi Hahto.
Söndagsskola.
Söndag 30.3
11.00 Guds rike, vår identitet, Monica
Lundgren.

APRIL
Onsdag 2.4
18.30 Bön och förbön i kyrkan, Eva-Maria Priester
och Tuovi Hahto.
Söndag 6.4
11.00 Rikets folk, nattvard, Mayvor Wärn-
Rancken och Stina Blomberg.
Torsdag-Söndag 10-13.4
Dags att möta Gud
Gemensam tvåspråkig mötesserie med Ingemar
Helmner från Sverige i Helluntaiseurakunta,
Adlercreutzgatan 31.
Torsdag, fredag 10-11.4
19.00 Kvällsmöte
Lördag 12.4
14.00 Seminarium, servering.
18.00 Möte.
Söndag 13.4
11.00 Gemensam Gudstjänst i Helluntaiseurakunta.
Söndag 13.4
18.30 Konsert i Domkyrkan med
Christoffer Streng. Arr: Borgå kristna gemenskap
och finska frikyrkor.
Skärtorsdag 17.4
18.00 Vid Getsemane— bön, lovsång och nattvard.
Mayvor Wärn-Rancken.
Långfredag 18.4
15.00 Gudstjänst med
nattvard, Mayvor Wärn-Rancken predikar.
Svartså kapell, Brasasvägen 30.
Påsksöndag 20.4
11.00 Nytt liv—Sjung till Herrens ära! Mayvor
Wärn-Rancken.
Församlingens påskoffer.
Söndag 27.4
11.00 Guds rike för alla åldrar. Söndagsskolan
ansvarar.
Onsdag 30.4
18.00 MHFs vappenfest i Karijärvi.

MAJ
Söndag 4.5
11.00 Gudstjänst med nattvard, Erik Hellsten och
Tuovi Hahto.