JANUARI-FEBRUARI 2014

388px-UMC_cross.PNG

Onsdag 1.1
Nyårsdagen
16.00 Gudstjänst med nattvard, Mayvor Wärn-Rancken

Måndag 6.1- Trettondagen
16.00 Julfest för alla åldrar. Missionsteamet ansvarar. Missionskollekt till Zimbabwe.

Onsdag 8.1
19.00 tvåspråkig bön i Metodistkyrkan

Söndag 12.1
11.00 Ingen gudstjänst, vi hänvisar till grannförsamlingarna.

Söndag 19.1
11.00 Gudstjänst, Birgit Grönqvist och Petri Peltonen. Söndagsskola

Onsdag 22.1
18.30 Bön och förbön i kyrkan, Mayvor och Tuovi

Söndag 26.1
16.00 Gudstjänst, Leif-Göte Björklund och Mervi Palmberg

Torsdag 30.1
18.00 Församlingsråd

Februari
Söndag 2.2
11.00 Gudstjänst med nattvard, Mayvor Wärn-Rancken. Söndagsskola.

Onsdag 5.2
18.30 Bön och förbön i kyrkan, Eva-Maria och Tuovi

Söndag 9.2
16.00 Minikonsert med Nanna Rosengård, församlingens missionsteam.

Onsdag 12.2
19.00 Tvåspråkig bön i Sanaseurakunta

Söndag 16.2
11.00 Gudstjänst, Mayvor Wärn-Rancken och Mervi Palmberg

Onsdag 19.2
18.30 Bön och förbön i kyrkan, Mayvor

Söndag 23.2
11.00 Gudstjänst, Erik Hellsten predikar. Club Ariel ansvarar. Söndagsskola.

Mars
Söndag 2.3
11.00 Gudstjänst med nattvard, Birgit Grönqvist. Kollekt till MKU.

Onsdag 5.3
19.00 tvåspråkig bön i lutherska kyrkan