DECEMBER 2013

388px-UMC_cross.PNG

1.12 Söndag 
11.00 Adventsgudstjänst: Jesus kommer till dig. Mayvor Wärn-Rancken och Mervi Palmberg. Församlingsoffer.

4.12 Onsdag
19.00 tvåspråkig bön i Helluntaiseurakunta.

Söndag 8.12
11.00 Gudstjänst med nattvard, Birgit Grönqvist

Tisdag 10.12
18.00 Julkonsert med kören Primadonna i Missionskyrkan, Fredsgatan 37
Fritt inträde. Kollekt.

Söndag 15.12
11.00 Gudstjänst, Mayvor Wärn-Rancken predikar

18.12 Onsdag
18.30 Bön och förbön

24.12 tisdag - julafton
17.00 Julbön, Mayvor Wärn-Rancken

25.12 onsdag - Juldagen
8.00 Julotta i Svartså kapell, Brasasvägen 30. Hans Växby predikar. Mona Grönroos och Mayvor Wärn-Rancken

29,12 Söndag
11.00 Gudstjänst, Erik Hellsten och Ann-Helen Peltonen

1.1 Onsdag - Nyårsdagen
16.00 Gudstjänst med nattvard, Mayvor Wärn- Rancken