NOVEMBER 2013

November
Söndag 3.11
11.00 Pilgrimsmässa med nattvard, Erik Hellsten predikar. Eva-Maria Priester. Mona Grönroos och Birgit Grönqvist. Musikansvarig: Irina Kullberg. Tillsammans med Svartså metodistförsamling.

Söndag 10.11
11.00 Gudstjänst, Birgit Grönqvist. . Missionsinfo vid kyrkkaffe. Söndagsskola: Eva-Maria Priester.

Onsdag 13.11
19.00 tvåspråkig bön i Filadelfia

Söndag 17.11
16.00 temasamling: Hur kan bön förvandla liv? Mayvor Wärn-Rancken, Stina Blomberg.

Onsdag 20.11
18.30 Bön och förbön hos Monica Lundgren.

Torsdag 21.11
18.00 församlingsråd hos Tuovi Hahto i Lovisa.

Söndag 24.11
11.00 Gudstjänst: Att vara tillsammans med Gud. Erik Hellsten predikar. Tuovi Hahto. Musikansvarig: Nina Fontell.