Vi flyttar till Adventkyrkan!

Under en del av tiden då renoveringsarbeten pågår i Borgå metodistkyrka håller vi gudstjänster i Adventkyrkan på Rönnvägen 9. Söndagen den 29 september kl. 11 hålls den första gudstjänsten där. Alla oktobersöndagar fortsätter vi också i Adventkyrkan. Välkommen med!