Vägens folk

Jag körde på motorvägen, destinationen var Lovisa. Det är mycket vägbygge på gång längs denna motorväg och många skyltar hur man skall ta sej till olika platser. Jag hade vår navigator med namnet Astrid som vägvisare, och med en artig rikssvensk accent ledde damrösten mej på vägen. Rösten sade att jag måste köra åt höger, men jag reagerade för sent. Vägavsnittet mot Lovisa hade förändrats så pass mycket att jag missade skylten till Lovisa. Jag måste lyssna på Astrid extra noga för att hitta tillbaka till Lovisa.

Vi lever i en värld som hela tiden förändras. Det bekanta och trygga kan förändras i snabb takt runt omkring oss och vi kanske inte hittar rätt. Det finns många röster och vägvisare på vår väg, så att vi missar Livets väg. Världen förändrades i snabb takt för de första kristna som kallades för Vägens folk.

Jesus säger att Han är Vägen, Sanningen och Livet. Jesus talar till oss och den här världen. Vi behöver lyssna till Guds Andes röst i vardagen. Läs gärna Jesu egen undervisning i Johannes 16:5-16 om Anden som pekar på Jesus och som leder oss på Guds vägar. Men vi kan inte heller blint lita på det som vi tror är Jesu röst. Gud har gett oss förstånd, Bibeln, bönen, andra kristnas erfarenhet och den kristna gemenskapen, som hjälper oss att pröva om vi hört rätt. Vägens folk är i rörelse. Herden Jesus kallar oss att följa Honom på vägar vi kanske inte ännu gått. Vi kan lita på att då vi hör Hans röst och går i Hans fotspår, då kan vi inte gå vilse, Johannes 10:14-16.
Mayvor Wärn-Rancken