September och oktober

388px-UMC_cross.PNG

September
Söndag 1.9
Kl 18.00 undervisning, bön och nattvard, Mayvor Wärn-Rancken. Helena Priester och Sandra Peltonen.

Måndag 2.9
18.30 kyrkan öppen för bön och förbön, Tuovi Hahto och Mayvor Wärn-Rancken

Söndag 8.8
11.00 gudstjänst, Birgit Grönqvist och Eva-Maria Priester

Måndag 9.9
19.00 tvåspråkig bön för Borgå i Missionskyrkan, Fredsg.37

Söndag 15.9
11.00 gudstjänst, predikan av Nanna Rosengård, Mayvor Wärn-Rancken
Info om hennes arbete från Sydafrika och Grekland. Sång av Nanna samt sånggruppen Gloria.Info om församlingens höststart. Kyrklunch.

18.00 club Ariel för män

20-22.9 "Den andliga resan" en kurs om andlighet med Lars Johansson från Örebro missionsskola i Sverige. Tillsammans med Borgå Akan och Borgå kristna gemenskap.

Söndag 22.9
16.00 temasamling om ekonomisk hushållning. Hur får man pengarna att räcka till. Vad säger Bibeln?
Mat i kyrkan: köttsoppa och glass/kaffe. Pris 6 €.

Onsdag 25.9
18.30 kyrkan öppen för bön och förbön, Tuovi Hahto

Söndag 29.9 Mikaelidagen
11.00 gudstjänst för alla åldrar, Ann-Helen Peltonen och Eva-Maria Priester. Söndagsskolan startar.

18.00 club Ariel för män

Oktober

Söndag 6.10
11.00 gudstjänst med nattvard, Mayvor Wärn-Rancken. Missionskollekt till Zimbabwe.

Onsdag 9.10
18.30 kyrkan öppen för bön och förbön, Tuovi Hahto och Mayvor Wärn-Rancken

Söndag 13.10
11.00 gudstjänst, Birgit Grönqvist. Söndagsskola.

18.00 club Ariel för män

Söndag 20.10
11.00 gudstjänst, Tuovi Hahto

Söndag 27.10
16.00 temasamling : Vårt dagliga bröd. Hur kan man äta billigt?

18.00 club Ariel för män

Onsdag 30.10
18.30 kyrkan öppen för bön och förbön, Tuovi Hahto och Mayvor Wärn-Rancken

November
Lördag 2.11 Alla helgons dag
11.00 gudstjänst med nattvard, Mayvor Wärn-Rancken