Tidens gång

time flies

”Herre, så länge människan funnits har du varit vår tillflykt! Innan bergen skapades, innan jorden formades, fanns du, Gud, utan början och utan slut. Du talar och människan blir åter jord. Tusen år är för dig bara som gårdagen! Ja, de är som en enda timme! Vi sveper fram på tidens vågor, lika snabbt som en rasande flod, och vi försvinner lika snabbt som en dröm när man vaknar...Lär oss att räkna våra dagar, och lär oss förstå hur korta de är. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt”
En bön av gudsmannen Mose ur Psalm 90
Mose vill påminna oss om att 1000 år är endast en dag i Guds tid. Gud är inte begränsad av tiden, Gud är oberoende av tidens gång, han är inte begränsad av våra omständigheter. Vi har en bestämd tid att leva. Mose uppmanar oss att tänka på vad vi vill nå här i livet. Lev inte bara för stunden utan också med det som har evighetsvärde.

Mayvor Wärn-Rancken