Kontaktuppgifter

388px-UMC_cross.PNG

Du är alltid välkommen till Metodistkyrkan i Borgå – en rofylld kyrka mitt i centrum. Våra gudstjänster och möten är öppna för alla. Du behöver inte vara medlem för att delta i nattvarden.

Borgå svenska metodistförsamling
Brunnsgatan 31
06100 BORGÅ
borgametodistkyrka(a)gmail.com
borga.metodistkyrkan.fi

Pastor
Pastor Leif-Göte Björklund
044-058 0675
leif.bjorklund(a)abo.fi
*** Ring eller e-maila för samtalstid!

Församlingsrådet
Mervi Palmberg, ordförande
040-045 8048

Förvaltningsrådet
Mats Blomberg
040-557 6626
mats.blomberg(a)porvoo.fi

Musikansvarig
Irina Kullberg, 040-442 4227

SMÅGRUPPER

Bibelträffen i Lovisa
Birgit Grönqvist, 040-089 0966

Cafe Miriam
Taina Valkeavirta, 040-066 7414
Mervi Palmberg, 040-045 8048

Club Ariel för män
Mats Blomberg, 040-557 6626

Damgruppen Amaryllis
Kristina Tjäder, 040-755 1707

Städgruppen
Stina Blomberg, 040-738 4270

Bankkonto
Nordea FI37 2006 1800 0288 94
referensnummer: kollekt - 1012, gåvor och offer - 1025, hyror - 1038