Höstens program 2020

Höstäppel

Gruppernas aktiviteter finns längst ner på sidan

SEPTEMBER

Söndag 6.9.
11.00 Samlingssöndagens gudstjänst, Leif-Göte Björklund m.fl.

Söndag 13.9.
11.00 Gudstjänst, Monica Lundgren predikar

Onsdag 16.9.
11.00 – 13.00 Sopplunchserveringen inleder höstsäsongen (om coronaläget tillåter)

Söndag 20.9.
16.00 Nattvardsandakt och församlingskonferens för metodistförsamlingarna i östra Nyland, diskussion och beslut om verksamhetsplaner och budgeter för nästa år

Onsdag 23.9.
18.30 Kom och be

Söndag 27.9.
11.00 Gudstjänst, Leif-Göte Björklund predikar

Onsdag 30.9.
18.30 Kom och be

OKTOBER

Söndag 4.10.
11.00 Mikaelidagens gudstjänst, Leif-Göte Björklund predikar, kollekt för missionen

Onsdag 7.10.
18.30 Kom och be

Fredag - söndag 9-11.10.
Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens (om coronaläget tillåter)
Sö 11.00 Gudstjänst, distriktsföreståndare Camilla Klockars predikar

Onsdag 14.10.
18.30 Kom och be

Söndag 18.10.
16.00 Kyrkeftermiddag: Våra rötter, Leif-Göte Björklund berättar

Onsdag 21.10.
18.30 Kom och be

Söndag 25.10.
11.00 Gudstjänst, Birgit Grönqvist predikar

Onsdag 28.10.
18.30 Kom och be

Lördag 31.10.
11.00 Allhelgonadagens gudstjänst, Leif-Göte Björklund predikar, ljusparentation och nattvardsfirande

Alla grupper och starttidpunkt med coronagardering:
Amaryllisgruppen samlas en tisdag i månaden kl 14.30 tills vidare i kyrkan, start 1.9.
Stickcaféet hålls varje tisdag kl 10-12.
Må bra på äldre dar startar tisdagen den 15 september och hålls varannan tisdag (jämna veckor).
Sopplunchserveringen startar onsdagen den 16 september kl 11-13, förhoppningsvis varje onsdag t.o.m. 2.12.
Cafe Miriam (International meeting place) inleder inte ännu verksamheten, vi avvaktar coronaläget.
Club Ariel, möte för män, hålls söndagskvällarna den 27 september och 25 oktober kl 18 i kyrkan.