Metodismen i Östnyland

Metodismen i Östnyland idag

Metodistkyrkan i Östnyland har verksamhet på samma ställen där den började för över 100 år sedan. Det finns tre aktiva, svenska metodistförsamlingar: Borgå, Lovisa och Svartså krets svenska metodistförsamling.

Vårt uppdrag

Vi tror att metodistkyrkan har en viktig uppgift att fylla med alla andra församlingar i Östnyland: att göra Jesus Kristus känd som Frälsare i människors liv.

Borgå svenska metodistförsamling

År 1906 grundades Borgå svenska metodistförsamling. Församlingen fick ha sina möten i nykterhetsföreningens lokal, där metodistkyrkan i Borgå fortfarande finns, i hörnet av Mannerheimgatan och Brunnsgatan, i det vackra, gula trähuset.

Den 16 december 1923 invigdes "Betelkyrkan"; församlingen hade köpt huset samma år. År 1927 byggdes pastorsbostaden som en tillbyggnadsdel. Hela huset totalrenoverades 2013-2014. I dag används de äldre delarna av huset till församlingsverksamhet, medan den tillbyggda delen innehåller uthyrda lokaler.

Borgå svenska metodistförsamling hade i början av 1900-talet haft ett omfattande kretsarbete i Borgå landskommun. Metodistpastorer i Borgå blev inbjudna att hålla gudstjänster och möten på olika platser. Efer några år, närmare bestämt 1929, delades kretsen i Borgå krets och Svartså krets, med Kullo och Tolkis.

Borgå svenska metodistförsamling är en aktiv församling med verksamhet för människor i olika åldrar. Vi samlas till gudstjänst varje söndag. På veckorna samlas man till olika aktiviteter i kyrkan. Missionen ligger församlingen varmt om hjärtat.

Svartså krets svenska metodistförsamling

År 1928 invigdes Svartså kapell och år 1930 Taborkapellet i Kullo. Svartså krets svenska metodistförsamling blev en självständig församling i december 1930. Svartså krets svenska metodistförsamling har kvar Svartså kapell vid Brasasvägen, medan Taborkapellet i Kullo inte längre tillhör församlingen.

I Svartså kapell kapell firar vi gudstjänst en gång i månad. Verksamheten bedrivs även i Tolkis, där man samlats i hemmen i form av vänträffar.

Verksamhetsansvarig för Svartså kapell är Mona Grönroos. Verksamhetsansvarig för Tolkis och Borgå är pastor Leif-Göte Björklund

Hundraårshistorik

I bilagan nedan kan du ladda ner församlingens historik för de första 100 åren.

Kyrkan ny bild
BilagaStorlek
Församlingens 100-års historik1.45 MB